1395/05/11
مزایای انواع سیستم های کناف
-عملکرد لرزه ای مناسب
-کاهش هزینه های سازه ای با توجه به کاهش بار مرده ساختمان
-امکان انتخاب و دستیابی به کمیت های مرتبط با فیزیک ساختمان ( مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتاره جداره در برابر حریق)
-اطمینان از حصول کیفیت با توجه به امکان نظارت مرحله ای
-سرعت و سهولت در اجرا
-دقت بالا در اجرا
-دور ریز کم مصالح
-افزایش سطح مفید بنا
-قابلیت ترمیم و تعویض
-دسترسی و تعمیرات آسان تاسیسات
-انعطاف معماری بسیار بالا
-اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی
-حمل و نقل آسان و ارزان

تازه ترین اخبار
مشتریان ما
پروژه طراحی دکوراسیون