1395/05/11
دیوارهای پوششی کناف
به لحاظ ساختاری،دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه، مشابه دیوارهای جداکننده کناف می باشند؛ با این تفاوت که پنل ها تنها دریک سمت ساختار نصب می شوند. مزیت اصلی این نوع ساختار، عدم وابستگی به شرایط دیوار زمینه است.
دیوارهای پوششی کناف، یک روش سریع و کارآمد جهت بازسازی دیوارهای فرسوده ( بدون ایجاد هیچ گونه تخریب)، پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان ها می باشد. دیوارهای پوششی کناف در دو نوع با و یا بدون سازه قابل اجرا می باشند که در نوع بدون سازه آن، یک لایه صفحه روکش دار گچی یا صفحه مرکب ( صفحات گچی پوشش شده با لایه عایق) به وسیله چسب خمیری مخصوصی به نام پرلفیکس مستقیماً به دیوار زمینه متصل می شوند. در دیوارهای پوششی با سازه نیز صفحات روکش دار گچی بر روی یک زیرسازی فلزی (متصل به دیوار زمینه یا مستقل از آن) پیچ می شوند. درزهای میان صفحات به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه و بدون درز حاصل خواهد شد که دارای قابلیت رنگ آمیزی (بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و اجرای ماستیک)، اجرای کاغذ دیواری، کاشی و پوشش های دیگر می باشد.

* این نوع پوشش کاری، در موارد زیر قابل استفاده می باشد:
- زمانی که اجرای ساختار با کد حریق مدنظر باشد (به طور مثال در مقاوم سازی دیوارهای بنایی در برابر حریق در ساختمان های در حال بهره برداری).
- زمانی که پوشش کاری با ارتفاع بیش از 3متر مورد نظر باشد.
- زمانی که نصب بارهای طره ای با بارگذاری و محاسبات استاتیکی مشخص، مورد نظر باشد.
- زمانی که فاصله تاسیساتی زیادی جهت تعبیه لایه عایق و یا عبور تاسیسات حجیم مورد نیاز باشد.
- زمانی که دیوار زمینه ناشاقول، ناصاف، سست، دارای شرایط اتصال نامناسب، دارای آلودگی و یا شرایط نامساعد دیگری باشد.
- زمانی که استقلال کامل پوشش از دیوار زمینه مد نظر باشد (به طور مثال در بعضی از پروژه های مرمت و احیای ساختمان های تاریخی، جهت حفاظت از دیوارزمینه در زمان بهره برداری امروزی از بنا، می توان بدون آسیب به دیوار زمینه یک پوشش ایجاد نمود).


- w625 دیوار پوششی مستقل تک لایه (بدون کد حریق)
درصورتی که اجرای یک دیوار پوششی مستقل با حداقل مصالح مصرفی مورد نظر باشد، w625 گزینه ی مناسبی به شمار می رود. در این ساختار، یک لایه پوششی به ضخامت 12.5 میلیمتر بر روی زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه اجرا می شود.


- w626 دیوار پوششی مستقل دولایه (بدون کد حریق)
درصورتی که اجرای یک دیوار پوششی مستقل با ارتفاع و مقاومت در برابرضربه بیشتری نسبت به w625 مدنظر باشد w626 گزینه مناسبی به شمار می رود. در این ساختار، دو لایه پوششی به ضخامت 12.5میلیمتر بر روی زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه اجرا می شود.


- w628a دیوارپوششی مستقل تک لایه (دارای کد حریق)
ازاین ساختار برای پوشش مسیرهای قائم عبور تاسیسات استفاده می شود. عایق صوتی مناسب و کد حریق 90دقیقه از ویژگی های دیوار پوششی w628a است. خصوصیات اخیر در چاه های تاسیساتی، به واسطه انتشار صدای ناشی از حرکت سیال در لوله ها و ارتباط عمودی میان طبقات و امکان نفوذ و سرایت آتش، دارای اهمیت اساسی است. در این ساختار، دو لایه پوششی به ضخامت 25میلیمتر به صورت افقی بر روی سازه های طرفین (که به دیوارهای مجاورمتصل می باشند) نصب می شوند. بنابراین استادگذاری معمول وجود نداشته و این خصوصیت، سهولت و سرعت اجرایی را به ارمغان می آورد. همچنین، این ویژگی اجازه می دهد که پوشش کاری، بدون محدودیت در ارتفاع انجام شود.


- w628b دیوارپوششی مستقل دولایه (دارای کد حریق)
در این ساختار، دو لایه پوششی برروی زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه اجرا می شود و مقاومت در برابر ضربه مناسب و امکان دستیابی به کد حریق تا 90دقیقه از ویژگی های دیوار پوششی w628b است. همچنین در صورت استفاده از لایه گذاری 25*2 میلیمتر، امکان استادگذاری با فواصل تا 100سانتیمتر وجود داشته که سرعت اجرایی را افزایش می دهد.


- W629 دیوارپوششی مستقل با استادهای دوتایی(دارای کدحریق)
در این ساختار، استادگذاری به صورت دوتایی انجام می شود. ساختار ویژه زیرسازی در دیوار پوششی w629، ارتفاع مجاز بالا و سهولت در اجرای لایه عایق را به همراه دارد. همچنین، امکان دستیابی به کد حریق تا 90دقیقه از ویژگی های دیوار پوششی w629 است. در این ساختار، پوشش کاری در دو لایه انجام می شود.- دیوار پوششی W630 (دارای کد حریق)
دراین ساختار، استادها به صورت افقی اجرا می شوند. ساختار ویژه زیرسازی در دیوار پوششی w630 اجازه می دهد که پوشش کاری، بدون محدودیت در ارتفاع انجام شود. امکان دستیابی به کد حریق تا 90 دقیقه از ویژگی های دیوار پوششی w630 است. در این ساختار، پوشش کاری در دو لایه انجام می شود.


-W611 دیوار پوششی ویژه نازک کاری
در این ساختار، صفحات گچی توسط چسب پرلفیکس (یا بوسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیماً بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. برای نازک کاری سریع و ارزان سطوح بنایی، پوشش کاری نوع W611 گزینه مناسبی است.


- W624 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی و صوتی
در این ساختار، صفحات مرکب نوع MW توسط چسب پرلفیکس (یا بوسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیماً بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. با استفاده از ساختار W624، نازک کاری و عایق کاری حرارتی و صوتی دیوار بنایی به طور همزمان صورت می گیرد.


-W631 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی
در این ساختار، صفحات مرکب نوع PS توسط چسب پرلفیکس (یا به وسیله بتونه درزگیر کناف) مستقیماً بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. با استفاده از ساختار W631، ضمن نازک کاری، خواص حرارتی دیوار بنایی موجود نیز به نحو چشم گیری ارتقاء می یابد.


- اجزای ساختار:
اجزای مورد مصرف در دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه، مشابه دیوارهای جداکننده کناف است.

- روش اجرا
روش کلی اجرا در دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه، مشابه دیوارهای جداکننده کناف است؛ با این توضیح که:

* در این ساختار پنل ها تنها در یک سمت ساختار نصب می شوند.
* به دلیل عدم امکان دسترسی و تنظیمات بعدی پس ازنصب پنل ها، قبل از اجرای لایه پوششی، استادها به وسیله پانچ، پرچ یا پیچ LB به رانرهای کف و سقف متصل و تثبیت می شوند (این کار می تواند بصورت مرحله ای و در حین اجرای پوشش کاری صورت گیرد).
* برای تامین ایستایی در ساختارهای دیوار پوششی، حداقل درگیری میان استاد و رانر باید 20 میلیمتر باشد (علاوه براین شرط، باید پنل به میزان 20 میلیمتر با بال رانر درگیرشود.)
* برخلاف ساختار W623، که لایه عایق در فضای میان زیرسازی فلزی و دیوار زمینه اجرا می شود، در دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه، لایه عایق در فواصل میان استادها اجرا می شود.
* درصورت استفاده ازصفحات با ضخامت 20میلیمتر و بیشتر، پنل ها در راستای عمود براستادها اجرا می شوند.
* درصورت استفاده ازصفحات با ضخامت 20میلیمتر و بیشتر، فاصله مجاز پیچ ها 20سانتیمتر می باشد. درساختارهای دولایه، فاصله مجاز اجرای پیچ ها در لایه اول را می توان حداکثر تا سه برابر (60 سانتیمتر) افزایش داد.
* توصیه های مربوط به اجرای بازشوها که در بخش دیوارهای پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه شرح داده شد، درنظرگرفته می شود.


تازه ترین اخبار
مشتریان ما
پروژه طراحی دکوراسیون