1395/05/11
انواع سیستم کناف
1- دیوارهای جداکننده
2- دیوارهای پوششی
3- سقف کاذب یکپارچه
4- سقف های کاذب مشبک
5- سقف های کاذب مشبک معدنی (AFM)
6- پوشش های محافظ تیر و ستون
7- سیستم های داخلی و خارجی آکواپنل
تازه ترین اخبار
مشتریان ما
پروژه طراحی دکوراسیون